Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje Gminnej Spółki Wodnej

 1. Składka udziałowa Gminnej Spółki Wodnej za 1ha w 2011 roku wynosi 10zł.
 2. Termin płatności składki - 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
 3. W zamian za składkę można wykonac zadanie rzeczowe polegające na konserwacji rowu, po wcześniejszym zgłoszeniu tego zadania w biurze, dołączeniu mapki na której znajduje się rów i przedstawieniu kosztorysu.
 4. Przepusty - wjazdy na działki należą do właścicieli działek w zakresie dbałości, remontu i konserwacji.
 5. Wszelkie zaległości za lata ubiegłe zostaną skierowane do firmy windykacyjnej celem ściągnięcia, a koszty z tym związane obciążą konto rolników.
 6. Obecnie prowadzone są prace konserwacyjne na rowach w miejscowosciach: Węża, Jegielnica i Rzymkowice w miarę posiadanych środków.

   

Wersja XML