Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sposób postępowania przy szacowaniu szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych

1. Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym wystąpiła szkoda, zgłasza ją w formie pisemnej Burmistrzowi Korfantowa w terminie 3 dni od jej stwierdzenia.
załącznik - DOCFormularz zgłoszenia szkody (32,50KB)

2. Ostateczne szacowanie i ustalanie szkody poprzedza się dokonaniem oględzin, które dokonuje się w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody.

3. Ostatecznego szacowania oraz określenia wysokości odszkodowania dokonuje się najpóźniej na dzień przed sprzętem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy lub płodu rolnego.
 
4. Jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się jedynie ostatecznego szacowania.
 
5. Przy ostatecznym szacowaniu szkód wyrządzonych w uprawach rolnych wymagających zaorania odszkodowanie ustala się, jeżeli szkoda powstała:
W okresie do dnia 15 kwietnia- w wysokości 25% kwoty odszkodowania,
W okresie od dnia 16 kwietnia do dnia 20 maja- w wysokości 40% kwoty odszkodowania,
W okresie od dnia 21 maja do dnia 10 czerwca- w wysokości 60% kwoty odszkodowania,
W okresie od dnia 11 czerwca- w wysokości 85% kwoty odszkodowania.
6. Wypłaty odszkodowań dokonują dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu ostatecznego oszacowania szkody.
Powyższe zasady określone są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 45, poz. 272).
załącznik – PDFRozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (343,17KB)
Dnia  26 marca 2001 roku weszło w życie Rozporządzenie Nr P/5/2001 Wojewody Opolskiego w sprawie określenia terminów agrotechnicznych zbioru płodów rolnych w województwie opolskim.
UWAGA!
Rolnikom którzy nie dokonali sprzętu upraw lub płodów rolnych w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie (określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały), nie przysługuje odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne.
załącznik – RTFRozporządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie określenia terminów agrotechnicznych zbioru płodów rolnych w województwie opolskim (35,25KB)
Mapa obwodów łowieckich 
 
KOŁA ŁOWIECKIE
FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE GMINY KORFANTÓW

Koło Łowieckie Nr 1 „SZARAK” w Nysie
 
- obwód łowiecki nr 116 „Lipowa”
rejonizacja:
część Ścinawy Nyskiej od s. południowo-zachodniej, Gryżów
 
Koło Łowieckie Nr 2 „ŁOŚ” w Nysie
ul. Marcinkowskiego 2
48-300 Nysa
 
- obwód łowiecki nr 113 „Włodary”
rejonizacja:
Włodary, Węża, Jegielnica, część Rynarcic od s. zachodniej.
 
Koło Łowieckie „BAŻANT” Korfantów
Rączka 25
48-317 Korfantów
 
- obwód łowiecki nr 66 „Budzieszowice”
rejonizacja:
część Korfantowa (Ulianówka), Wielkie Łąki, Niesiebędowice, część Myszowic od s. północnej.
 
- obwód łowiecki nr 68 „Przydroże”
rejonizacja:
część Korfantowa od s. południowo-zachodniej, Rączka, część Puszyny od s. południowej, część Piechocic od s. zachodniej, Pleśnica, cześć Ścinawy Małej od s. północnej, Przydroże Małe, Przydroże Wielkie, część Rynarcic od s. wschodniej, część Jegielnicy od s. wschodniej, Kuropas od s. wschodniej.
 
Koło Łowieckie Nr 2 „BÓR” Prudnik
Kuźnica Ligocka 65
48-324 Przechód
www.bor-prudnik.pl
 
- obwód łowiecki nr 101 „Chrzelice”
rejonizacja:
część Przechodu od s. wschodniej, część Borku od s. wschodniej, cz. Kuźnicy Ligockiej od s. wschodniej, cz. Rzymkowic od s. południowo-wschodniej.
 
- obwód łowiecki nr 108 „Rudziczka”
rejonizacja:
część Ścinawy Małej od s. południowej, część Ścinawy Nyskiej od s. południowo-wschodniej.
 
Koło Łowieckie Nr 4 „SZARAK” Tułowice
ul. Parkowa 14
49-130 Tułowice
www.szarak4.pl
 
- obwód łowiecki nr 67 „Stara Jamka”
rejonizacja:
część Korfantowa od s. północno-wschodniej, Włostowa, Stara Jamka, część Kuźnicy Ligockiej od s. zachodniej, część Rzymkowic od s. zachodniej, część Borku od s. zachodniej (Stary Borek), część Przechodu od s. północno-zachodniej (Kozłówka, Wilczury, Wilcze, Smolarnia).
 
Koło Łowieckie Nr 11 „CIETRZEW” Opole
45-029 Opole
www.cietrzew.com
 
- obwód łowiecki nr 63 „:Ligota Tułowicka”
rejonizacja:
część Przechodu od s. północno-wschodniej (Smolarnia).
PDFKoło łowieckie Cietrzew - zmiana osób uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód .pdf (156,26KB) 
 
Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Mosznej
47-370 Moszna
 
- obwód łowiecki nr 103 „Ligota Bialska”
rejonizacja:
część Piechocic od s. południowo-wschodniej.
 
 
 
więcej informacji:
1.       Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu
ul. Malczewskiego 4, 45-029 Opole
tel. 77 453 84 56, lub na stronie internetowej: http://www.zopzl-opole.pl/
 
2.       Urząd Miejski w Korfantowie
Wydział Gospodarki Ekologii i Nieruchomości
Rynek 4, 48-317 Korfantów, I piętro, pokój nr 10
tel. 77 434 38 21 (wew. 47)
Mapka poglądowa Gminy z naniesionymi granicami obwodów łowieckich dostępna
w Wydziale.
Wersja XML