Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kampania sprawozdawcza w jednostkach OSP

W jednostkach OSP rusza kampania sprawozdawcza. Strażacy ochotnicy podsumują w niedługim czasie swoją działalność w 2006 roku. Na początku stycznia zarządy OSP przygotują sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowe oraz opracują plany działalności na 2007 rok. Zachęcamy sympatyków naszego związku do uczestnictwa w zebraniach, które winny się odbyć najpóźniej do końca marca br.

Tabela przedstawiająca terminarz zebrań: DOCHarmonogram zebrań sprawozdawczych

Wersja XML