Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Zarządu Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 10 grudnia o godz. 14.00 w remizie OSP w Korfantowie odbyło się posiedzenie Zarządu Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem prezesów i naczelników jednostek OSP. Spotkaniu przewodniczył Prezes Zarządu – Zdzisław Martyna, który po przywitaniu przybyłych druhów, przedstawił harmonogram posiedzenia. Następnie głos zabrał Komendant gminny OSP – Piotr Bugaj i omówił wyniki przeglądów operacyjno – technicznych oraz szkoleń, w których uczestniczyli członkowie jednostek OSP z terenu gminy Korfantów.

Sekretarz Zarządu – Jarosław Szewczyk podziękował jednostce OSP Rzymkowice oraz Węża za organizację zawodów sportowo – pożarniczych i przystąpił do przedstawienia wydatków, jakie Gmina Korfantów poniosła w 2009 r. na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich oraz pracownik Urzędu Miejskiego ds. ochrony przeciwpożarowej omówili sprawy organizacyjne mające na celu usprawnienie wzajemnej współpracy.
Posiedzenie Zarządu zakończono ustaleniem harmonogramu walnych zebrań sprawozdawczych w OSP oraz ważniejszych wydarzeń w 2010 r.

Posiedzenie Zarządu OSP 2009 001.jpeg Posiedzenie Zarządu OSP 2009 002.jpeg Posiedzenie Zarządu OSP 2009 003.jpeg

 

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ ZAPLANOWANYCH NA 2010 R.

 

HARMONOGRAM WALNYCH ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH
W OCHOTNICZYCH STRAŻACH POŻARNYCH NA TERENIE GMINY KORFANTÓW W 2010 R.
 
LP.
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
DATA I GODZINA ZEBRANIA
MIEJSCE ZEBRANIA
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY OBSŁUGUJĄCEJ ZEBRANIE Z RAMIENIA ZARZĄDU MG ZOSP RP
1
KUŹNICA LIGOCKA
30 stycznia, godz. 16.00
Świetlica wiejska
Zdzisław Martyna, Jarosław Szewczyk, Piotr Bugaj
2
KORFANTÓW
16 stycznia, godz. 17.00
Remiza OSP
Zdzisław Martyna, Jarosław Szewczyk, Piotr Bugaj
3
WŁOSTOWA
23 stycznia, godz. 18.00
Dom strażaka
Zdzisław Martyna, Jarosław Szewczyk, Piotr Bugaj
4
RZYMKOWICE
6 lutego, godz. 18.00
Świetlica wiejska
Zdzisław Martyna, Jarosław Szewczyk, Piotr Bugaj
5
PRZECHÓD
13 lutego, godz. 17.00
Świetlica wiejska
Zdzisław Martyna, Jarosław Szewczyk, Piotr Bugaj
6
WŁODARY
20 lutego, godz. 17.00
Świetlica wiejska
Zdzisław Martyna, Jarosław Szewczyk, Piotr Bugaj
7
WĘŻA
27 lutego, godz. 18.00
Remiza OSP
Zdzisław Martyna, Jarosław Szewczyk, Piotr Bugaj
8
ŚCINAWA MAŁA
6 marca, godz. 18.00
Wiejski Dom Kultury
Zdzisław Martyna, Jarosław Szewczyk, Piotr Bugaj
 
Wersja XML