Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Erwin Chmiel - biografia

Erwin Chmiel - 1 XII 1944r. - 4 VIII 1991r.

Urodził się w Lasocicach (gmina Łambinowice). Od najmłodszych lat pasjonował się kolarstwem. Pierwsze kroki zawodnika, w jakże popularnej na Opolszczyźnie dyscyplinie sportu stawiał w Ludowym Zespole Sportowym w Prudniku (dziś "Zarzewie"), tam też rywalizował o prymat z Frankiem Surmińskim.

Swoje kwalifikacje zawodowe zdobywał w Państwowej Szkole Technicznej, którą ukończył z dyplomem pedagoga, a po jej zakończeniu pracował w Zasadniczej Szkole Zawodowej Urządzeń Przemysłowych w Nysie.

Po zakończeniu kariery sportowej, od 1978 roku związał się (na dobre i złe) z Ludowym Klubem Sportowym "Ziemia Opolska". Tam też bez reszty poświęcił się pracy trenerskiej. Jednocześnie prowadził grupę treningową w kombinacie PGR we Frączkowie.

Szlifował m.in. takie talenty jak : Joachim Chalupczok, Henryk Kołaczek, Jan Magosz, itp. Od 1988 roku pełnił także funkcję drugiego trenera kadry narodowej w Polskim Związku Kolarskim.

W międzyczasie uzupełnił swoje kwalifikacje w AWF Wrocław gdzie w maju 1982 roku uzyskał stopień trenera.

4 sierpnia 1991 roku zginął w wypadku samochodowym koło Grabina. Sport polski, a szczególnie opolski poniósł wielką, niepowetowaną stratę!


(-) Eugeniusz Wasyliszyn
Wersja XML