Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2010

Pan Damian Jerzy Tomczyk 

Tytuł nadany Uchwałą Nr LIV/320/10 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 lipca 2010 roku


Damian Jerzy Tomczyk urodzony 22.07.1942 roku w miejscowości Podłęże Szlacheckie.
Profesor w Instytucie Filologii Polskiej, Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie


Pan Profesor Damian Tomczyk jest absolwentem L.O. w Niemodlinie. Po ukończeniu szkoły średniej w 1960 roku podjął studia historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, które ukończył 1965 roku.
W latach 1965-1966 pracował jako nauczyciel historii w L.O. w Głogowie. W okresie 1966-1973 był oficerem zawodowym WP, w tym m.in. wykładowcą historii wojen i wojska w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. W międzyczasie obronił prace doktorską „Rzemiosło cechowe na Górnym Śląsku w świetle źródeł sfragistycznych XV do XVIII wieku”. Stopień doktora nauk humanistycznych otrzymał w 1971 roku. W latach 1973-1992 pracował w Instytucie Śląskim w Opolu w Zakładzie Historii jako adiunkt i docent (1990-1992) z przerwą na lata 1979-1981, kiedy został powołany do pełnienia funkcji dyrektora Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu. W 1989 roku Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na podstawie oceny dotychczasowego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy „Śląsk Opolski – 1945. Militarne i polityczne problemy okresu wyzwolenia” nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych z zakresu historii najnowszej Polski. W 1992 roku dr hab. Damian Tomczyk rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie (od 2004 roku Akademia im. Jana Długosza).
Postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2002 roku prezydent RP Aleksander Kwaśniewski nadał mu tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.
Pan Profesor Damian Tomczyk jest uważany za jednego z najlepszych znawców historii Górnego Śląska i Śląska Opolskiego. Jego zainteresowania koncentrują się w wokół trzech specjalności. Po pierwsze – dzieje najnowsze Polski ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej. Drugi wątek to historia gospodarcza Śląska w epoce feudalnej. Trzeci związany jest z naukami pomocniczymi historii, heraldyką i sfragistyką.
Dorobek prof. Tomczyka w ujęciu statystycznym robi wrażenie: ponad 1000 pozycji, w tym 16 książek (10 autorskich i 6 współautorskich), 180 artykułów i referatów, 92 hasła encyklopedyczne, 24 biogramy i około 650 tekstów popularno naukowych i publicystycznych. A do tego największa w kraju prywatna kolekcja śląskich pieczęci cechowych – ponad 1000 odlewów z gipsu.
Z naszą gminą związany m.in. poprzez następujące wydawnictwa książkowe:
R. Miążek, D. Tomczyk, Dzieje Ziemi Korfantowskiej, Opolska Oficyna Wydawnicza, Opole 1998, ss. 200.
R. Miążek, D. Tomczyk, Korfantów. Dzieje miasta i gminy, ARSGRAF, Żyrardów 2009, ss. 220.

Pan Profesor Damian Tomczyk został wyróżniony licznymi odznakami terytorialnymi, odznaczeniami państwowymi oraz wyróżnieniami honorowymi w tym m.in.:
- Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 40 lecia i 50 lecia Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Narodowej, Medalem Pamiątkowym Zgrupowania AK „Chrobry II”, Odznaka Honorową „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”, tytułem „Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej”, Honorowym Obywatelstwem Gminy Przystajń, wpisem do „Złotej Księgi Nauki Polskiej. Naukowcy zjednoczonej Europy” oraz wieloma innymi.
 

Wersja XML