Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2003

Pan Wolfgang Würke

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej w Korfantowie Nr VIII/72/2003 z dnia 31 lipca 2003 roku. Akt wręczenia tytułu nastąpił w sierpniu 2004 roku z okazji 11 rocznicy odzyskania przez Korfantów praw miejskich.


Pan Jindrich Wurm

Tytuł nadany uchwała Rady Miejskiej w Korfantowie Nr VIII/71/2003 z dnia 31 lipca 2003 roku. Akt wręczenia tytułu nastąpił w sierpniu 2004 roku z okazji 11 rocznicy odzyskania przez Korfantów praw miejskich.

Wersja XML