Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 1999

PAN TADEUSZ FRANCISZEK NOWACKI

TADEUSZ FRANCISZEK NOWACKI.jpeg
Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej w Korfantowie Nr IX/69/99 z dnia 29 czerwca 1999r. Akt wręczenia tytułu nastąpił w dniu 13 sierpnia 1999r. na uroczystej Sesji Rady Miejskiej z okazji 6- ej rocznicy odzyskania praw miejskich przez Korfantów.

Pan Tadeusz Franciszek Nowacki - mieszkaniec Ścinawy Małej, urodzony 15 marca 1951r. w Ścinawie Małej, prezes Przedsiębiorstwa Poligraficzno - Papierniczego "ARSGRAF" w Żyrardowie. Działalność zawodowo - społeczną rozpoczął w tygodniku "Za i przeciw". W latach 1976 - 1985 sekretarz Stowarzyszenia Unii Chrześcijańsko - Społecznej, a od marca 1985r. jego przewodniczący. Od 1976r. radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu. Poseł na Sejm 2-ch kadencji. Radny Rady Miejskiej w Korfantowie I i II kadencji, a zarazem jej Przewodniczący. Położył ogromne zasługi w odzyskaniu przez Korfantów statusu miejskiego.

Wersja XML