Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Atrakcje turystyczne

03.jpeg

Niewątpliwym walorem Ziemi Korfantowskiej jest jej przyroda. Bogactwo biologiczne gminy, wypływające z jej krajobrazu rolniczego, jest jednym z najbardziej różnorodnych na terenia całego Śląska, występuje tu wiele chronionych gatunków flory i fauny. Rozległe tereny podmokłe, usytuowane wzdłuż dorzecza Ścinawy Niemodlińskiej są rajem dla ptactwa wodnego, płazów i zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym. Na obszarze występują różne formy ochrony przyrody: użytki ekologiczne, rezerwaty przyrody. Bogactwem gminy Korfantów są również, składające się elementy krajobrazu, pomniki przyrody. Jednym z nich jest aleja lip drobnolistnych w Gryżowie. Rosnące tam okazałe drzewa liczące po 250 lat, sięgające ponad 20 metrów wysokości i do 345cm obwodu. Ponadto prawdziwą chlubą tych ziem są okazałe, kilkusetletnie dęby szypułkowe. Do największych należy okaz rosnący w Kuźnicy Ligockiej przy leśniczówce (650 cm obwodu). Równie imponująco w okresie wiosennym przedstawia się stanowisko występowania śnieżyczki ciągnące się od Korfantowa wzdłuż rzeki Ścinawy Niemodlińskiej w kierunku wsi Rynarcice.

Zobacz również:
Pogodowe dane statystyczne z lat 2009 -2010
Pogodowe dane statystyczne z roku 2011

 • Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej na Szwedzkiej Górce

  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Floriana w Przydrożu Małym i Sanktuarium Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Zlatých Horách zrealizowali projekt Sacrum i uduchowienie w turystyce Euroregionu Pradziad. W ramach projektu w kościółku na Szwedzkiej Górce przeprowadzono prace remontowo-konserwatorskie dachu. Partnerzy wspólnie przygotowali „Przewodnik Pielgrzyma”.  Zachęcamy do zapoznania się z treścią PDFPrzewodnika Pielgrzyma.pdf (2,28MB)
  Data publikacji: 07-12-2017 15:29
Wersja XML