Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wieś na Równinie Niemodlińskiej wzmiankowana w 1284 r. jako Rinarcici, a w 1300 r. jako Reynhardi Villa (wieś Reinharda). W nazewnictwie niemieckim funkcjonowała jako Rennersdorf. W 1947 r. osada otrzymała miano Rynarcice. Wieś w typie wielodrożnej łańcuchówki, malowniczo położona nad przecinającymi ją strumieniami. Na wschód od Rynarcic wśród pól znajduje się wzniesienie Czarownica (202 m n.p.m.). Główny zabytek to barokowy Kościół pw. św. Mikołaja wzmiankowany w XIII w. Obecny budynek nawowy powstał w XVIII w., wieża – w XIX w. Bez wyraźnych cech stylowych. Wewnątrz elementy barokowego wyposażenia. Wybudowany na planie prostokąta z kamienia polnego, salowy z trójbocznym prezbiterium. Dach kryty dachówką, jed-nokalenicowy nad korpusem nawowym i dwuspadowy nad kruchtą. Przy kościele odnajdziemy krzyż pokutny (XIII/XIV w.).

Gospodarstwa przy drodze na północnym skraju wsi posiadają nie­spotykany w żadnej innej miejscowości w gminie układ budynków w zagrodzie. Linię zabudowy kształtują tu stodoły, usytuowane kaleni­cowo w przedniej części działki, prostopadle do budynku mieszkalnego. W dalszej części wsi, za niewielkim mostkiem z posadowioną przy niej kapliczką, znajduje się młyn wodny. W części gospodarstw zachowały się okazałe murowane stodoły z motywami krzyża na elewacjach, kryte dachami dwuspadowymi. Na terenie boiska sportowego stoi wiata – miejsce wypoczynku. W Rynarcicach mieszka 194 osoby.

CIEKAWOSTKI

„Zalena” w Rynarcicach to obszar na południowy-wschód od wsi. Niegdyś znajdowało się tu pole należące do rolnika o nazwisku Leń. Mawiano, że wszystko to co znajdowało się dalej, leżało „za Leniem”. Z czasem ukuto z tego przyswojenie „Zalena” – czyli obszar łąk, płynącej tam rzeczki oraz mostku.

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML