Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wieś wzmiankowana w 1235 r. jako Pleschnicz. W 1936 r. na­zwę zmieniono na Fuchsberg. Po zakończeniu II wojny świa­towej osadzie nadano nazwę Pleśnica. Nawiązywała ona do miana pierwotnego i wywodzi się od słowa plesz, oznaczającego gołe pole. Wieś ma charakter ulicówki z budynkami usytuowanymi szczyto­wo budynkami jednokondygnacyjnymi z poddaszem, z częścią gospo­darczą na tyłach domu. Aleja lipowa wzdłuż głównej drogi pochodzi z 1914 r. Na odcinku kilkudziesięciu metrów, po lewej stronie drogi wi­dać resztki muru z kamienia polnego stanowiącego pozostałość mająt­ku ziemskiego. Do najważniejszych we wsi obiektów należą: budynek dawnego dworu (XIX/XX w.) oraz Kaplica pw. św. Jana Nepomucena (XVIII/XIX w.) z resztkami muru.

Z Pleśnicy można wyruszyć na Szwedzką Górkę i dalej do Przydroża Małego, lub biegnącą na południowy zachód polną drogą udać się do Ścinawy Małej. W części pleśnickiej Lasu Puszyńskiego występuje stary grąd z domieszką grabu, dębu, klonu i lipy drobnolistnej. Odnotowano tu obecność rzadkich ptaków, takich jak muchołówka białoszyja, tur­kawka, wilga a także dzięciołów: czarnego, zielonosiwego oraz śred­niego. W przeszłości we wschodniej części wsi istniał zamek. Miejsco­wość liczy 63 mieszkańców.

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML