Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wieś wzmiankowana w 1235 r. jako Pleschnicz. W 1936 r. na­zwę zmieniono na Fuchsberg. Po zakończeniu II wojny świa­towej osadzie nadano nazwę Pleśnica. Nawiązywała ona do miana pierwotnego i wywodzi się od słowa plesz, oznaczającego gołe pole. Wieś ma charakter ulicówki z budynkami usytuowanymi szczyto­wo budynkami jednokondygnacyjnymi z poddaszem, z częścią gospo­darczą na tyłach domu. Aleja lipowa wzdłuż głównej drogi pochodzi z 1914 r. Na odcinku kilkudziesięciu metrów, po lewej stronie drogi wi­dać resztki muru z kamienia polnego stanowiącego pozostałość mająt­ku ziemskiego. Do najważniejszych we wsi obiektów należą: budynek dawnego dworu (XIX/XX w.) oraz Kaplica pw. św. Jana Nepomucena (XVIII/XIX w.) z resztkami muru.

Z Pleśnicy można wyruszyć na Szwedzką Górkę i dalej do Przydroża Małego, lub biegnącą na południowy zachód polną drogą udać się do Ścinawy Małej. W części pleśnickiej Lasu Puszyńskiego występuje stary grąd z domieszką grabu, dębu, klonu i lipy drobnolistnej. Odnotowano tu obecność rzadkich ptaków, takich jak muchołówka białoszyja, tur­kawka, wilga a także dzięciołów: czarnego, zielonosiwego oraz śred­niego. W przeszłości we wschodniej części wsi istniał zamek. Miejsco­wość liczy 63 mieszkańców.

 

08.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 01.jpeg 14.jpeg 04.jpeg

03.jpeg 05.jpeg 06.jpeg 07.jpeg 09.jpeg 13.jpeg 02.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 17.jpeg

Wersja XML