Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wieś o rodowodzie średniowiecznym. Wzmiankowana w 1383 i 1412 r. W stosunku do osady funkcjonowały równolegle określenia niemieckie (Pichotzüz, Piechotzüz) i polska – Piechocice. W latach 30. XX w. nazwę miejscowości zmieniono na Bauerngrund. W 1945 r. zdecydowano na przywrócenie dawnej – Piechocice. Nazwa ma charakter osobowy i nawiązuje zapewne do nazwiska Piechota. Osada to dawna ulicówka, przecięta w połowie prostopadłą drogą. Na ścianach szczytowych budynków zachowały się daty, inicjały, ozdobne gzymsy i obramienia. Wśród zachowanych budynków należy wymienić: nieczynny młyn napędzany dawniej strumieniem Pleśna Woda, budynek dawnej gospody, Kaplica pw. Trójcy Świętej (XIX/XX w.) oraz pamiątkowe krzyże obok budynku dawnej szkoły podstawowej. Piechocice liczą 139 mieszkańców.

 

CIEKAWOSTKI

Gdy okazało się, że Piechocice zostały wyłączone wraz z powiatem niemodlińskim z terenu objętego plebiscytem górnośląskim (1921 r.), „Kuryer Śląski” protestował przeciw tej decyzji: „Piechocice nazwać śmiało można wałem ochronnym przeciw niebezpieczeństwu niemieckiemu. Tu od całych dziesiątek lat rozbijały się fale morza germanizacyjnego, tu polskość ziemi górnośląskiej stoczyła największe zapasy”.

 

 

01.jpeg 03.jpeg 04.jpeg 06.jpeg 08.jpeg 09.jpeg 10.jpeg
05.jpeg 07.jpeg 02.jpeg

Wersja XML