Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wieś wymieniana w źródłach jako Nessebandowitz (1300 r.). W następnych latach obok niemieckich nazw: Niesdorf i Nüsdorf używane były polskie przyswojenia: Nieszidowicz i Nieschidowicz. Nazwa miała zdecydowania charakter osobowy i na­leży ją wywieźć od imienia Niesiebąd. W 1947 r. miejscowości nadano nazwę Niesiebędowice. Osada zachowała formę ulicówki z budynkami ustawionymi szczytowo względem drogi oraz częściowo zachowanymi ogrodzenia obejść. Do najcenniejszych budowli we wsi należą: dom z zachowanymi zabudowaniami gospodarczymi i bramą z przejazdami zamkniętymi łukiem oraz Kaplica pw. Matki Bożej (XIX/XX w.) zbudowana na planie prostokąta z jednowieżową fasadą wejścia głównego. Z dawnego folwarku dotrwały do naszych czasów obory i dawna zabudowa mieszkaniowa dla pracowników folwarcznych. Na skraju miejscowości znajduje się wiata z ławkami. Działa tu grupa odnowy wsi. W osadzie mieszka 121 osób.

 

01.jpeg 05.jpeg 03.jpeg 06.jpeg 02.jpeg 04.jpeg 07.jpeg 08.jpeg 09.jpeg 10.jpeg 11.jpeg

Wersja XML