Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wieś wzmiankowana w 1300 r. jako Myssowitz. Jej nazwa niemiecka brzmiała Mauschwitz, a od 1936 r. – Mauschdorf. Znane są polskie nazwy wsi z XVIII i XIX w.: Myzschowi ze i Myszowice. Po zakończeniu II wojny światowej osada otrzymała nazwę Myszowice, zapewne od nazwy osobowej Mysz ew. Myszko. Układ wsi stanowi połączenie ulicówki (południowa część) oraz częściowo zachowanego zespołu dworsko-parkowego wraz z zabudową mieszkaniową pracowników folwarcznych. Pomiędzy nimi, na rozstaju dróg, znajduje się dawna karczma oraz niewielka remiza strażacka. Elementy zespołu w większości są zachowane, jednak znajdują się złym stanie lub są zaniedbane. W XVIII w. w Myszowicach funkcjonował młyn wodny oraz pięć stawów. Do dzisiejszych czasów przetrwał jeden – Kamienny Staw. Z Myszowic pochodził hrabia Leo Lanckoroński – prawnik i pisarz, tłumacz m.in. sonetów Petrarki. W środkowej części wsi posadowiono Kościół pw. Matki Bożej Dobrej Rady z XIX w. Zbudowany na planie prostokąta z czworoboczną wieżą. Wewnątrz neogotycki ołtarz oraz Droga Krzyżowa. W Myszowicach działa grupa odnowy wsi. Znajduje się tu: świetlica wiejska i boisko. Wieś liczy 137 mieszkańców.

 

01.jpeg 02.jpeg 03.jpeg 04.jpeg 05.jpeg 06.jpeg 07.jpeg 08.jpeg 09.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 13.jpeg 17.jpeg 18.jpeg 14.jpeg 15.jpeg 16.jpeg

Wersja XML