Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wieś wzmiankowana w 1300 r. jako Myssowitz. Jej nazwa niemiecka brzmiała Mauschwitz, a od 1936 r. – Mauschdorf. Znane są polskie nazwy wsi z XVIII i XIX w.: Myzschowi ze i Myszowice. Po zakończeniu II wojny światowej osada otrzymała nazwę Myszowice, zapewne od nazwy osobowej Mysz ew. Myszko. Układ wsi stanowi połączenie ulicówki (południowa część) oraz częściowo zachowanego zespołu dworsko-parkowego wraz z zabudową mieszkaniową pracowników folwarcznych. Pomiędzy nimi, na rozstaju dróg, znajduje się dawna karczma oraz niewielka remiza strażacka. Elementy zespołu w większości są zachowane, jednak znajdują się złym stanie lub są zaniedbane. W XVIII w. w Myszowicach funkcjonował młyn wodny oraz pięć stawów. Do dzisiejszych czasów przetrwał jeden – Kamienny Staw. Z Myszowic pochodził hrabia Leo Lanckoroński – prawnik i pisarz, tłumacz m.in. sonetów Petrarki. W środkowej części wsi posadowiono Kościół pw. Matki Bożej Dobrej Rady z XIX w. Zbudowany na planie prostokąta z czworoboczną wieżą. Wewnątrz neogotycki ołtarz oraz Droga Krzyżowa. W Myszowicach działa grupa odnowy wsi. Znajduje się tu: świetlica wiejska i boisko. Wieś liczy 137 mieszkańców.

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML