Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowość w przeszłości stanowiła dwie odrębne wsie: Kuźnię i Ligotę (niem. Hammer i Ellguth). Osady posiadają średniowieczny rodowód, chociaż dotyczące ich informacje pochodzą z XVI w. Wiemy, że już wtedy wsie miały ugruntowaną renomę lokalnych centrów kuźniczych, a ich patronem był korfantowski pastor ewangelicki Jerzy Faber. Określenie Kuźnica jest nazwą kulturową i odnosi się do istoty działalności człowieka na określonym terenie. Ligota to tradycyjnie osada założona na terenie dotąd niezamieszkałym (na surowym korzeniu) z zastosowaniem dla jej nowych mieszkańców ulgi na zagospodarowanie (wolnizny). Połączenie osad w jedną wieś sprawiło, że obecnie jest to miejscowość o nieregularnym układzie i zabudowie luźno rozmieszczonej głównie wzdłuż tworzących literę V dróg oraz wokół ich przecięcia. Drogę biegnącą w kierunku północnym przecina Ścinawa Niemodlińska, płynąca w pewnej odległości wzdłuż drugiej drogi na osi wschód-zachód, która skręca pod kątem prostym w kierunku Borka. Najciekawszymi budynkami we wsi są: nieużytkowana kuźnia i dawna szkoła. W centrum wsi usytuowany jest Kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy zbudowany w 1968 r. na miejscu dawnej kaplicy z 1886 r. Spora liczba domów posiada dekoracyjne szczyty ścian z niewielkimi kapliczkami, krzyżami, datami pamiątkowymi, stiukowym obramieniem okien. We wsi znajduje się wiata grillowa za budynkiem świetlicy wiejskiej. Przy Czarnym Stawie zorganizowa­no miejsce postojowe z ławkami. Działa tutaj jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Kuźnica Ligocka liczy 362 mieszkańców. W pobliżu leśniczówki Kuźnica przebiega rowerowa ścieżka dydaktyczna „Skrajem dawnej puszczy”. Blisko stąd do Rezerwatu Przyrodniczo-Krajobrazowego Topiel-Kwiczalnia.

CIEKAWOSTKI

Przy średniowiecznym trakcie handlowym z Opola do Nysy, na terenie leśnictwa Kuźnica odnajdziemy głaz narzutowy. Jest to pozostałość zlodowacenia plejstoceńskiego. W 1929 r. odkryto tu ślady osadnictwa i obróbki krzemienia przez człowieka pierwotnego, sprzed 10-15 tys. lat.

 

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML