Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wieś założona w 1757 r. przez hrabiego Dietrichsteina – właściciela dóbr Chrzelice. Jej powstanie osady związane było z kolonizacją fryderycjańską – akcją osadniczą obejmującą wschodnie tereny Prus, w tym ziemie Górnego Śląska. Pierwotna nawa wsi brzmiała Leopoldsdorf. Z czasem ukształtowały się polskie przyswojenia: Leopoldowiec, ew. Leopoldowice. Po zakończeniu II wojny światowej przyjęta została nazwa Borek, zapewne ze względu na bliskie sąsiedztwo Borów Niemodlińskich. Borek leżący pomiędzy większymi wsiami, od początku ciążył w kierunku Przechodu, stając się jego przysiółkiem. Samodzielność administracyjną uzyskał w 1970 r. Zabudowa wsi w ciągu zachodnim (Stary Borek) to rzędówka pamiętająca czasy pierwotnej kolonizacji. Zauważymy tu pojedyncze budynki z dekoracyjnymi szczytami. Wraz z Przechodem i Rzymkowicami, Borek jest dobrym punktem wypadowym do Borów Niemodlińskich. Wieś liczy 217 mieszkańców.

 

 

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML