Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wieś założona w 1757 r. przez hrabiego Dietrichsteina – właściciela dóbr Chrzelice. Jej powstanie osady związane było z kolonizacją fryderycjańską – akcją osadniczą obejmującą wschodnie tereny Prus, w tym ziemie Górnego Śląska. Pierwotna nawa wsi brzmiała Leopoldsdorf. Z czasem ukształtowały się polskie przyswojenia: Leopoldowiec, ew. Leopoldowice. Po zakończeniu II wojny światowej przyjęta została nazwa Borek, zapewne ze względu na bliskie sąsiedztwo Borów Niemodlińskich. Borek leżący pomiędzy większymi wsiami, od początku ciążył w kierunku Przechodu, stając się jego przysiółkiem. Samodzielność administracyjną uzyskał w 1970 r. Zabudowa wsi w ciągu zachodnim (Stary Borek) to rzędówka pamiętająca czasy pierwotnej kolonizacji. Zauważymy tu pojedyncze budynki z dekoracyjnymi szczytami. Wraz z Przechodem i Rzymkowicami, Borek jest dobrym punktem wypadowym do Borów Niemodlińskich. Wieś liczy 217 mieszkańców.

 

 

Borek 2013 (1).jpeg Borek 2013 (2).jpeg Borek 2013 (3).jpeg Borek 2013 (7).jpeg Borek 2013.jpeg

01.jpeg 02.jpeg 03.jpeg 04.jpeg 06.jpeg 07.jpeg 08.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 17.jpeg 18.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 14.jpeg 05.jpeg 09.jpeg 12.jpeg 13.jpeg

Wersja XML