Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Brak opisu obrazka                                         Brak opisu obrazka

Gmina Korfantów realizuje projekt systemowy pn. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. W ramach projektu realizowane są w szkołach podstawowych:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z Zespołu Szkół w Przechodzie oraz Zespołu Szkół w Ścinawie Małej.
 

„człowiek – najlepsza inwestycja”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


AK/JG

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML