Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zimowe utrzymanie dróg

Informacja o jednostkach odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Korfantów:

 

Lp.
Nazwa jednostki odpowiedzialnej za daną kategorię drogi
Numer i nazwa drogi obsługiwanej przez jednostkę
Numery telefonów oraz osoby odpowiedzialne za z.u.d.
1.
Drogi Krajowe:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad OPOLE, ul. Niedziałkowskiego 6
Nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-
Gr. Państwa
tel. (077) 456 50 58
        (077) 401 63 61
tel/fax (077) 456 50 57
kom. 668 482 497
2.
Drogi wojewódzkie:
Zarząd Dróg Wojewódzkich OPOLE
ul. Oleska 127
 
Oddział Terenowy w Grodkowie
Ul. Wrocławska 58.
405 Niemodlin-Korfantów
407 Nysa-Korfantów-Łącznik
406 Nysa-Jasienica Dolna-Włostowa
Kierownik OT Grodków
Zbysław Bil
tel. (077) 415 37 80
      (077) 415 51 25
kom. 604 529 835
3.
Drogi powiatowe:
Zarząd Dróg Powiatowych NYSA
ul. Słowiańska 17
 
Obwód Drogowy Nr 3
Korfantów
ul. Fabryczna 2, 48-317 Korfantów
1205 O Biała-Węża
1524 O Kuźnica Ligocka-Korfantów
1526 O Korfantów-Biała
1529 O Gryżów- Jegielnica
1530 O Korfantów-Rudziczka do dr.
Nr 41
1532 O Grabin-Łambinowice-Korfantów
1556 O Przydroże Wlk.-Ligota Ścinawska
1672 O Wierzbięcice-Gryżów
1525 O Rzymkowice-Stara Jamka
1531 O Węża – Jasienica Dolna
Drogi powiatowe nie objęte zimowym utrzymaniem w sezonie 2010/2011:
1527 O Przydroże Wielkie-Śmicz
1528 O Stara Jamka-Kol. Otocka
1555 O przez Włostową
1557 O przez Kuropas
Kierownik Obwodu Drogowego
w Korfantowie
Łukasz Martynowicz
tel. (077) 431 90 67
kom. 601 361 700
4.
Drogi gminne, miejskie
i wiejskie:
Urząd Miejski w Korfantowie
ul. Rynek 4, 48-317 Korfantów
Drogi gminne, lokalne miejskie
i wiejskie
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
tel. (077) 434 38 20-21 (wew. 44 lub 36)
fax (077) 434 38 17
do godz. 15:30
 
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Pan Gracjan Kurzeja
kom. 604 409 433
po godz. 15:30
 
 

 

Więcej informacji w pliku: DOCZimowe utrzymanie dróg 2010/2011 (1,27MB)

 

 
Wersja XML