Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Korfantów otrzyma dofinansowanie na drogi gminne

Brak opisu obrazka Niezmiernie miło jest nam poinformować, że w dniu 29 października 2010 roku otrzymaliśmy informację o przyznaniu Gminie dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” dla zadania pod nazwą „Budowa dróg gminnych nr 106618 O i nr 106619 O odcinka ulicy Mickiewicza oraz ul. Fredry w Korfantowie”.

 Na liście rankingowej wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania ogłoszonej przez Opolski Urząd Wojewódzki znalazły się 22 zadania z czego zadanie zgłoszone przez Naszą Gminę uplasowało się na 9 pozycji z ilością 74 punktów na 100 możliwych do uzyskania. Oprócz listy rankingowej jest jeszcze lista rezerwowa, na której znajduje się 28 zadań.Szacunkowy koszt zadania wynosi 1.0660300,00 zł z czego wnioskowana przez Gminę Korfantów kwota dotacji stanowi 533 100,00 zł natomiast wkład własny 533 200,00zł.

 Więcej informacji na stronie:
 

http://www.wzfe.opole.uw.gov.pl/NARODOWY-PROGRAM-PRZEBUDOWY-DROG-LOKALNYCH-176.html

Wersja XML