Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o szkoleniu

Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu we wrześniu 2010 r. organizuje bezpłatne szkolenia dla pracowników organizacji pozarządowych województwa opolskiego. Tematyka szkoleń będzie obejmowała problematykę związaną z finansowaniem organizacji pozarządowych, pozyskiwaniem środków finansowych oraz zawierania partnerstw. Podczas szkoleń pracownicy zapoznają się z możliwościami aplikowania do Programów Wspólnotowych dla młodzieży oraz dla osób pracujących z młodzieżą. Organizacje z terenów wiejskich zdobędą wiedzę na temat możliwości pozyskiwania funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zgłoszeń dokonuje się faxem pod numer 77 423 28 96 do dnia 8 września 2010 r.
Każdy chętny pracownik organizacji pozarządowej może uczestniczyć w więcej niż jednym szkoleniu. Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Do pobrania DOCformularz zgłoszeniowy (239,00KB).
Osoby do kontaktu: Justyna Hoinka, Agata Musioł: 77 454 26 21, 77 423 29 11.
 

Wersja XML