Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc materialna dla uczniów


WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE
SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY 2010/2011 BĘDĄ PRZYJMOWANE
DO 15 WRZEŚNIA 2010 r.


Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobierać:

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej należy składać w nieprzekraczalnym terminie:

- do 15 września 2010 r. – w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Korfantowie (II piętro, pokój nr 13) tel. 77/ 43 43 820-823.


BURMISTRZ KORFANTOWA

/-/ Zdzisław Martyna
 

Wersja XML