Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zespół Szkół w Przechodzie przystępuje do projektu:

Brak opisu obrazka

Zespół Szkół w Przechodzie złożył deklarację udziału w projekcie realizowanym przez Federację Inicjatyw Oświatowych w Warszawie oraz Fundację Fala z Wrocławia pn „ Z małej szkoły w wielki świat”. Projekt obejmie 9 województw tj: opolskie, dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i będzie realizowany w okresie od czerwca 2010 r. do sierpnia 2013 r. i skierowany jest do uczniów klas I-VI małych szkół wiejskich. Wsparcie uczniów ukierunkowane będzie na rozwój trzech kluczowych kompetencji tj:
- matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo – technicznych;
- społecznych i obywatelskich;
- umiejętności uczenia się.
W ramach projektu szkoła zostanie wyposażona w pomoce dydaktyczne wspierające rozwój wybranych kompetencji, zbudowany zostanie szkolny ruch naukowy Małych Szkół poprzez wsparcie rozwoju zainteresowań naukowych uczniów w trakcie Letnich Obozów Naukowych i Letnich Szkół Odkrywców.
 

Wersja XML