Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

65 rocznica wyzwolenia obozów jenieckich w Lamsdorf

7 marca 2010 roku w 65 rocznicę wyzwolenia obozów jenieckich w Lamsdorf przedstawiciele władz samorządowych, leśnictwa, policji, straży pożarnej oraz innych podmiotów złożyli kwiaty przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach.

Podczas uroczystości odegrano hymn państwowy oraz uczczono minutą ciszy zmarłych i poległych w latach II wojny światowej. Przejmująca była recytacja fragmentów wspomnień Siergieja Woropajewa – jeńca Radzieckiego Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf, przez ucznia Zespołu Szkół w Łambinowicach, Piotra Banera.

Uroczystości takie jak te przypominają nam o okrucieństwach II wojny światowej i powinny prowokować w nas zachowania dążące do utrzymania pokoju na świecie.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML